banner01
banner2
stbanner.02

Biz kim?

Kompaniýanyň umumy tanyşdyrylyşy

ISPACE täze energiýa toparyna hoş geldiňiz.Biz onlarça ýyllap professional çözgütler we önümler bilen litiý Ion batareýa pudagyna ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kärhanalar.

Gözläň

Üstünligimiz

Giň we ygtybarly global tor gurduk, hünärmen toparyň agzalary we baý taslama tejribesi bar.
Gözleg

Energiýa ammary

Energiýa saklaýyş ýygylygy modulirlemegiň tizligi çalt, zarýad beriş we zarýad beriş ýagdaýy çeýe üýtgedilip bilner.Bu ýokary hilli ýygylygy modulirlemek çeşmesidir.Arassa, az uglerodly, howpsuz we täsirli energiýa ulgamy energiýa ammary arkaly gurlup bilner.
 • Qualityokary hilli
 • Uzak batareýa ömri
 • Gaýtadan ulanylýan

Kuwwat

Kuwwatly batareýa paketi aslynda ulag ulaglary üçin elektrik üpjünçiliginiň bir görnüşidir.Lityum Ion güýçli batareýa paketi indi elektrik ulaglarynda, elektrik motosikllerinde, elektrik tigirlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.
 • Qualityokary hilli
 • Uzak batareýa ömri
 • Gaýtadan ulanylýan

Öýüňizi güýçlendiriň, pul tygşytlaň

SUNTE POWERWALL BILEN GEREK

Gün batareýasyny saklaýan ulgamyňyz bar bolsa, öýüňizi güýçlendirip, müňlerçe dollary gapjygyňyza goýup bilersiňiz.Akylly saklaýyş ulgamymyz bilen energiýa sarp etmegiňizi optimizirläp we öýüňizde mümkin boldugyça gün energiýasyny ulanyp bilersiňiz.Energiýa özbaşdaklygyňyzy artdyrarsyňyz we şol bir wagtyň özünde içerki elektrik tölegini azaldyp bilersiňiz.
 • Qualityokary hilli
 • Uzak batareýa ömri
 • Gaýtadan ulanylýan
 • Ulanyjy dost

  Bir dizaýnda gurnama bahasy azalýar
  Ultra sessiz dizaýn, ses<25dB
 • Ygtybarly

  Suw we tozana garşy (IP 65), açyk howada ulanmak üçin kesilen gyrasy dizaýn we tehnologiýa qualityokary hilli komponentler hyzmat möhletini uzaldýar
 • Batareýa

  Gurlan ýokary ygtybarly, uzak aýlawly ömri bolan Lityum-ion fosfat batareýasy
 • Akylly

  Doly awtomatiki gözegçilik, iň az gündelik iş APP gözegçiliksiz gözegçilik etmek we gözegçilikde saklamak üçin elýeterli, elektrik togunyň kesilmegini mümkin däl edýär

KESELLER

Ulag, senagat we sarp ediş bazarlaryndaky programmalara laýyk gelýän dünýä derejesindäki öndürijiligi hödürleýän doly litiý-ion energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün etmekde dünýäde öňdebaryjydyrys.
 • Mikrogrid

  Mikrogrid

  Dürli programmalar üçin dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin “Bulut” operasiýa platformasy bilen mikro grid ESS ulgam dizaýny.
  Gözleg
 • Achahta

  Achahta

  Öňe gidiş tehnologiýasy Awtoulag önümlerimiz portfeliniň özenini emele getirýär we ulgamda, modulda we öýjük derejesinde ýokary bäsdeşlikli litiý-ion çözgütlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.
  Gözleg
 • Telekom ESS batareýa çözgütleri

  Telekom ESS batareýa çözgütleri

  5G esasy stansiýa elektrik üpjünçiligi üçin ýokary talaplar, SUNTE täze energiýa, iň gowy aragatnaşyk hyzmatlary üçin esasy öýjükli we Bms tehnologiýamyz bilen telekom ätiýaçlyk eserleriniň doly çözgütlerini hödürleýär.
  Gözleg